PhytoPharm logo

Przykłady ćwiczeń sprintowych dla firmy Phytopharm Klęka S.A.

Milionerzy dla PhytoPharm

Milionerzy (pojedynczy wybór)

W ćwiczeniu wybieramy jedną z czterech dostępnych odpowiedzi na wyświetlone pytanie. Każda prawidłowa odpowiedź to punkt.

Strzelanka dla PhytoPharm

Strzelanka (wielokrotny wybór)

Ćwiczenie sprawdza umiejętność wyłuskiwania dobrych odpowiedzi ze strumienia pojawiających się na ekranie możliwości. Do każdego pytania może być prawidłowych wiele odpowiedzi.

Kolejka dla PhytoPharm

Kolejka (szybkie decyzje)

Ćwiczenie sprawdza umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Do wyświetlonego pytania pokazują się na parę sekund pojedyncze odpowiedzi, z których jedna jest prawdziwa. Można wybrać tylko aktualnie wyświetloną odpowiedź (kiedy pociąg stoi na stacji). Nie można wracać do poprzednich odpowiedzi.